Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Uczniowie klas ósmych, Szanowni Rodzice.

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zmieniony harmonogram egzaminu ósmoklasisty.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczącymi zasad przeprowadzenia egzaminu, które ze względu na stan pandemii  również uległy zmianie.
Poniżej zamieszczamy link:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku