Przywróceni możliwości prowadzenia na terenie szkoły w klasach I – III zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych

Od 25 maja 2020r. MEN przywraca możliwość prowadzenia  na terenie szkoły w klasach I – III zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. W związku z powyższym informuję Państwa, że realizacja podstawy programowej ze wszystkimi uczniami będzie nadal bez zmian odbywała się   w formie zdalnej w postaci nauczania domowego. Zajęcia te będą realizowane przez  nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców zgodnie z zasadami obowiązującymi dotychczas. Natomiast zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na terenie szkoły będą realizowane przez innych pracowników dydaktycznych i będą świadczone od godziny 07:00 do godziny 16:00. W jednej grupie może przebywać do 12 dzieci, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących.

W związku z powyższym prosimy Rodziców o zadeklarowanie chęci udziału dzieci w zajęciach w formie maila do wychowawcy klasy do 18 maja 2020r. do godziny 15:00. wróć do Odebrane

Teresa Baruk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Łęcznej