Korzystanie z obiektów sportowych -zmiana regulaminu

Procedury korzystania z kompleksu sportowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. – od 4 maja

Regulamin boisk szkolnych i obiektów sportowych – od 18.05.2020