Ogłoszenie

W związku z możliwością otwarcia od 06.05.2020r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, proszę o zgłoszenie chęci posyłania dziecka do oddziału do 04.05.2020r. do  godz. 11:00 drogą mailową do wychowawcy grupy lub telefonicznie do sekretariatu szkoły. Oddział przedszkolny będzie otwarty od godz. 07:00 do godz. 16:00. Informuję, że zgodnie
z wytycznymi MEN pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przypadku dużej liczby dzieci zatrudnienie rodziców będzie weryfikowane. O możliwości udziału dziecka w zajęciach w oddziale przedszkolnym, rodzic, który zgłosił chęć udziału, będzie powiadomiony przez wychowawcę.

Dyrektor Szkoły
Teresa Baruk