Ogłoszenie

Dni 27 – 30 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

Teresa Baruk