Publikacje dnia: 24 kwietnia 2020

  • Ogłoszenie

    Ogłoszenie

    Dni 27 – 30 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno -wychowawczych. Dyrektor Szkoły Podstawowej..