Rekrutacja – informacja dla rodziców

Wszystkie zgłoszenia o przyjęcie dzieci do klas I na rok szkolny 2020/2021 Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła pozytywnie.

Udostępniamy listę dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 mieszkających w obwodzie szkoły.

Jednocześnie przypominamy, że do końca kwietnia przyjmowane są wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.