Rekrutacja – informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców:

1. Wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła pozytywnie.
Lista dzieci przyjętych.

2. W dniach 14 – 15 kwietnia 2020r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej szkoły, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres: info@sp2leczna.pl
Oświadczenie do pobrania.

Dyrektor szkoły