Publikacje dnia: 24 marca 2020

  • Nauczanie zdalne

    Nauczanie zdalne

    Zgoda rodziców/opiekunów na utworzenie i obsługęprzez Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznejkonta..