Rekrutacja do klas 1

Trwa rekrutacja do klas 1. Rodzice, którzy nie złożyli zgłoszenia lub wniosku o przyjecie dziecka do klasy 1 mogą pobrać go ze szkolnej strony internetowej. Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców druk należy zeskanować i przesłać droga elektroniczna na adres info@sp2leczna.pl. Oryginał będzie można dostarczyć w terminie późniejszym.

Teresa Baruk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Łęcznej