Zmiana inspektora danych osobowych

Na podstawie art. 11ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Zarządzeniem Nr 21-2019-2020 z dnia 05.03.2020 r. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Bosowską, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.