Dzień Kobiet w naszej szkole

Dnia 9 marca uroczyście obchodzony był w naszej szkole Dzień Kobiet. Powracając do dawnych tradycji, uczniowie ze Szkolnego koła recytatorsko-teatralnego „Mimo wszystko…”, we współpracy z Samorządem Uczniowskim przygotowali uroczystość dedykowaną dziewczynkom i kobietom z naszej szkoły. Odbyły się trzy spotkania dla poszczególnych pionów klas VI, VII i VIII. W początkowej części spotkania życzenia wszystkim paniom przekazał zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Krzysztof Jakubiec. Następnie młodzi aktorzy zaprezentowali złote myśli  o kobietach. Przedstawione zostały trzy scenki kabaretowe oraz piosenki również związane z tematyką spotkania.

Program został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Zielińskiej i Grzegorza Jacka Pelicy, we współpracy z Małgorzat  Fryt i Barbarą Janowską.

Następnego dnia młodzież zaprezentowała nieco inny program dla seniorów z Katolickiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II , działającego przy Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Były to poetyckie teksty o kobietach oraz piosenki o tej samej tematyce. Natomiast dzień później uczniowie przedstawili program literacko – kabaretowy pod tytułem „Kobieta zmienną jest…” członkom  Klubu e- Senior, działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej. Występy spotkały się z gorącym i serdecznym przyjęciem ze strony seniorów.

Zespół redakcyjny