Projekt edukacyjny „Życie i twórczość pisarzy”

Uczniowie klas 5A i 5C wykonali mini książeczki na temat poetów: Juliusza Słowackiego oraz Adama Mickiewicza. Głównym celem zadania było dokładne zapoznanie się z życiorysem i twórczością danego twórcy. Pracę mogli wykonać samodzielnie lub w parach, mieli na to dwa tygodnie. 

Efekty ich pracy można oglądać na wystawie w bibliotece, w budynku na ul. Szkolnej 53.

Projekt ten idealnie współgra z przypadającym na trzeciego marca Międzynarodowym Dniem Pisarzy. Zachęcamy do zapoznania się z pracami uczniów w trakcie przerw śródlekcyjnych. Wystawę można będzie oglądać przez dwa tygodnie.
Organizatorzy: Beata Michalak, Agnieszka Kot, Ewa Radomska.

Beata Michalak