Dyskoteka szkolna

W dniach 5 i 6 lutego w budynku przy ul. Szkolnej 53 odbyła się dyskoteka szkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczestniczyli w niej odpowiednio uczniowie klas I – III oraz IV, V i VI. Wszyscy bawili się świetnie pod opieką nauczycieli i wychowawców. Słodki poczęstunek dla uczestników zabawy ufundowała Rada Rodziców.

Zespół redakcyjny