Konkurs fotograficzny „Wody Łęcznej i okolic”

Liga Ochrony Przyrody ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Wody Łęcznej i okolic”. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły. Należy wykonać 1 lub 2 zdjęcia i wywołać je lub drukować na papierze fotograficznym w formacie A4 (210mm×297mm). Zdjęcia należy umieścić w podpisanej danymi wykonawcy kopercie (imię, nazwisko, klasa), oraz nakleić na kopercie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Na kopercie prosimy napisać również tytuły tych zdjęć oraz podać miejsce, gdzie wykonano zdjęcie. Wszystkie prace konkursowe należy składać  do 30 kwietnia 2020r. do s. 0/15 do p. Ewy Czechowskiej lub do p. Beaty Kowalskiej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 18 maja, kiedy to laureatom zostaną wręczone dyplomy i nagrody. Poniżej znajduje się do pobrania formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prace nie spełniające wymagań nie będą brane pod uwagę!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych