Bezpieczne ferie

Dnia 8 stycznia uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas ferii zimowych. Przypomniane zostały również skutki niewłaściwych zachowań dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Poruszono między innymi zagadnienia bezpiecznego zachowania się na drodze oraz bezpieczeństwa w sieci. Spotkania prowadziły funkcjonariuszki wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej: sierżant sztabowy Izabela Zięba oraz sierżant Justyna Kołodziej. Spotkania zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego Joannę Kłodzińską.

Zespół redakcyjny