Wyniki przetargu nieograniczonego – przewóz dzieci

Zawiadomienie o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i przy ul. Piłsudskiego 12 w okresie od dnia 02.01.2020r. do dnia 26.06.2020r.

Wyniki postępowania przetargowego.