Razem na Święta

Dnia 6 grudnia Klub Wolontariusza wspomagany przez Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę słodyczy z myślą o potrzebujących dzieciach. Zaangażowanie uczniów naszej szkoły pozwoliło na zgromadzenie znacznej ilości smakołyków.

Wynikiem tego działania było przekazanie darów dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach oraz przygotowanie i przekazanie upominków świątecznych dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego  w Łęcznej. Powyższe inicjatywy  wpisały się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”.

Zespół redakcyjny