Ogłoszenie – przetarg

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu_13.12.2019r.