Konkurs biologiczny dla klas szóstych „Potyczki z biologią”

W dniu 12 grudnia odbył się konkurs biologiczny dla klas szóstych. Celem konkursu  było rozwijanie zainteresowań uczniów biologią, otaczającym światem, najbliższym regionem i uwrażliwienie na problemy związane z ochroną środowiska. Konkurs składał się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. Część ćwiczeniowa była poświęcona określaniu zawartości skrobi w produktach żywnościowych (zwłaszcza tam gdzie jej być nie powinno) oraz wykrywaniu kwasów i zasad. Wiedza o tym czy substancja jest zasadą lub kwasem jest istotna w celu przewidzenia następstw zetknięcia się jej z innymi substancjami. Pierwsze miejsce zajęły klasa 6a i 6e, drugie miejsce – klasa 6f, trzecie miejsce  – klasa 6c. Zwycięzcom gratulujemy.

Katarzyna Cieżak