Mam trzeźwy umysł

W listopadzie w ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przeprowadzone zostały konkursy plastyczny i literacki pod wspólnym tytułem „Mam trzeźwy umysł”. Prace plastyczne oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klas I – III i IV – V, w konkursie plastycznym udział wzięli uczniowie klas IV – V.
Wyniki konkursu plastycznego
W klasach I – III przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce Anna Krzyżanowska klasa I d
II miejsce Alicja Orlińska klasa II e
III miejsce Joanna Brodzisz klasa I d
Wyróżnienie Magdalena Flis klasa II b
Wyróżnienie Jakub Bednarczuk klasa III c
Wyróżnienie Julia Lisek klasa I c
Wyróżnienie Zuzanna Golonka klasa I d
W klasach IV – V przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce Zuzanna Borowiec klasa V a
II miejsce Julia Serenda klasa V a
III miejsce nie przyznano
Wyróżnienie Katarzyna Kołodziejska klasa IV a
Wyróżnienie Karolina Kobylarz klasa IV a
Wyróżnienie Krystian Serenda klasa V e
Wyróżnienie Nikola Trojanowska klasa IV a
Wyróżnienie Szymon Zięba klasa Ve
Wyniki konkursu literackiego „Mam trzeźwy umysł”
I miejsce Aniela Robak klasa V c
II i III miejsce nie przyznano
Najlepsze pracy można oglądać na holu pierwszego piętra, od strony biblioteki.

Izabella Hapoń