Wyniki konkursu plastycznego

Wyniki konkursu plastycznego na plakat i hasło kampanii społecznej dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łęcznej 2020

Celem Konkursu było promowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie, a także zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.

Adresatami konkursu  byli uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Łęczna.

Patronami kampanii społecznej 2020 są: Burmistrz Łęcznej, Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

Organizatorzy kampanii są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej

II miejsce:
Aleksandra Zielińska kl 6e

Wyróżnienia:
Zofia Trybulska kl 6f
Natalia Witek kl 6c

Agnieszka Grudzień

Aleksandra Zielińska
Zofia Trybulska