Uzależnieniom mówię NIE!

W listopadzie  w pedagog szkolny Joanna Kłodzińska i nauczyciel plastyki Agnieszka Grudzień zorganizowały konkurs, którego celem była promocja zdrowego, wolnego od nałogów  stylu życia. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu nt. szkodliwości uzależnień.
 Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy liczną grupą –/ 31 uczniów/ wzięli w nim udział.
Komisja konkursowa miała trudne zadanie, wszystkie prace były bardzo interesujące, zgodne z kryteriami konkursu.

Laureatami konkursu zostali:
I m – Gracjan Goś-7d, II m -Oliwier Wójcik i Adrian Kras-7a, III m- Natasza Pawlak, Kinga Matysiak- 6a

wyróżnienie otrzymali:
Marta Grzegorczyk i ZosiaTrybulska- 6f, Klaudia Dąblowska, MilenaWawszczak, Kinga Zielińska i Zuzanna Kowalczyk -6e, Agata Kozdroń -7b.

Uczniowie za najlepsze prace otrzymali nagrody. Bardzo serdecznie gratulujemy  nagrodzonym uczniom.