Konkurs pięknego czytania dla klas I – III

Dnia 28 listopada w bibliotece szkolnej odbyła się kolejna edycja konkursu pięknego czytania dla klas I – III.
Z każdej klasy pierwszej, drugiej i trzeciej został wytypowany uczeń, który prezentował przed komisją wcześniej przygotowany tekst. Jury brało pod uwagę następujące kryteria: płynność i poprawność czytania, tempo i dykcję.
W kategorii klas pierwszych zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Anna Krzyżanowska – klasa 1d
II miejsce – Stanisław Szalast – klasa 1b
III miejsce – Julian Czarnocki – klasa 1e
W kategorii klas drugich:
I miejsce – Zuzanna Mijas – klasa 2c
II miejsce – Julia Opajdowska – klasa 2b
III miejsce – Maja Kuchcewicz – klasa 2a
W kategorii klas trzecich:
I miejsce ex aequo – Szymon Wydra z klasy 3d i Ewa Grzesiuk z klasy 3b
II miejsce – Dawid Pikul – klasa 3c
III miejsce – Mateusz Mączka – klasa 3a

Zespół redakcyjny