„… tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna!”

Dnia 13 listopada w Centrum Kultury w Łęcznej odbył się I Gminny Konkurs piosenki, poezji i prozy o tematyce patriotycznej „ … tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna!”. Do udziału w konkursie zgłoszono 41 uczniów. Jury konkursu w składzie: Aneta Resztak-Fedurek, Tomasz Gładosz i Michał Ornatowski, po wysłuchaniu 21 prezentacji recytatorskich i 18 wokalnych wyłoniło następujących laureatów:

RECYTACJA:
Kategoria I

I m-ce – Maria Grygiel, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce – Kacper Broński, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce – Maja Dylewska, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Kategoria II
I m-ce – Daria Skubiszewska, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce – Weronika Bartosik, lat 12, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
III m-ce – Milena Sobiesiak, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce – Milena Doszko, lat 11, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Kategoria III
I m-ce – Wiktoria Mijas, lat 13 , Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce – Amelia Anisiewicz, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

ŚPIEW:
Kategoria I
I m-ce – Mateusz Krzyżanowski, lat 7, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce – Maja Lipska, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce – Nina Kłembokowska, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce – Filip Jung, lat 7, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce – Olaf Siwko, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Kategoria II
I m-ce – Natalia Bartnicka, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Kategoria III
I m-ce – Julia Błaszczak, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce – Daria Harmasz, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce – Nikola Kozłowska, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Zespół redakcyjny