Dziękujemy

Podziękowanie dla Rady Rodziców oraz Firmy FOTO – LIDER z Lublina   za ufundowanie WÓZKA  BASENOWEGO NA MAKARONY Z PÓŁKĄ
Zakupiony wózek basenowy na makarony i deski ratunkowe przyczyni się do zachowania higienicznego i zgodnego z normami ich przechowywania, bezpieczeństwa oraz usprawnienia zajęć prowadzonych na pływalni szkolnej.

Społeczność szkolna