Maraton matematyczny. Szkolny konkurs.

Zapraszamy uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII do udziału w VI edycji Szkolnego Konkursu Matematycznego „Maraton matematyczny”.

Cele konkursu:

 1. Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.
 2. Motywowanie do uczenia się matematyki.
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów.
 4. Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.
 5. Rozwijanie logicznego myślenia oraz wytrwałości w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Regulamin konkursu:

Konkurs „Maraton matematyczny” składa się z dwóch etapów, skierowany jest do wszystkich uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII.

I etap konkursu trwać będzie od 18.11.2019 r. do 6.12.2019 r.

 1. W pierwszym etapie może brać udział każdy chętny uczeń z klasy czwartej, piątej, szóstej siódmej lub ósmej.
 2. Pierwszy etap konkursu polegał będzie na samodzielnym rozwiązaniu (w domu) trzech zestawów zadań.
 3. W każdy poniedziałek (18.11, 25.11 i 2.12) na tablicy ogłoszeń wywieszony będzie jeden zestaw zadań oraz umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły. Pełne rozwiązania zestawu zadań należy składać do nauczycieli matematyki do piątku danego tygodnia (można także wcześniej). Każdy zestaw będzie zawierał
  5 zadań dostosowanych do treści matematycznych zrealizowanych dotychczas na lekcjach matematyki.
 4. Uczeń przedstawia pełne rozwiązania zadań na kartce w kratkę, formatu A4. Kartka musi być podpisana:
  imię i nazwisko, klasa, numer zestawu.

ZAPAMIĘTAJ!!

Jeśli chcesz wziąć udział w tej matematycznej zabawie musisz oddać swoją pracę najpóźniej
w piątek!
W następnym tygodniu będziesz mógł sprawdzić aktualne wyniki.

II etap konkursu

 1. Drugi etap konkursu odbędzie się w drugim tygodniu grudnia 2019 r. (9-13.12.2019 r.)
 2. Najlepsi uczniowie z każdego pionu klasowego wezmą udział w rozgrywkach finałowych.
 3. Finał konkursu odbędzie się na terenie szkoły (o terminie i sali finaliści zostaną poinformowani ogłoszeniem).
 4. Zestaw finałowy będzie się składał z zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, prawda – fałsz, zadania z luką) i z zadań otwartych.
 5. Pierwszy etap konkursu potraktujcie jako trening przed finałem.
 6. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA EFEKTY WASZEGO MATEMATYCZNEGO GŁÓWKOWANIA!!

Nauczyciele matematyki