Otrzęsiny ekologiczne

Dnia 30 października w naszej szkole po raz kolejny odbyły się Otrzęsiny Ekologiczne Klas Czwartych. W tym roku przebiegały pod hasłem „Woda źródłem życia”. Do rywalizacji w formie turnieju ekologiczno – zdrowotnego przystąpiły 10–osobowe drużyny ze wszystkich klas czwartych. Uczniowie wykazali się wiedzą ekologiczną w „Pytaniach dla mądrej głowy”. Talenty plastyczne oceniane były w konkursie na plakat pod hasłem „Nie tylko ryby żyją w wodzie” oraz w konkurencji plastycznej – „Człowiek przyjacielem Ziemi”. Najwięcej emocji dostarczyła uczestnikom rywalizacja sportowa. Wszystkie uczestniczące drużyny zaprezentowały wysoki poziom wiedzy o otaczającym środowisku i otrzymały Akt Przynależności do Braci Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

Dorota Pyszniak
Alicja Majewska
Ewa Czerniak