Lekcja geografii w muzeum

Japonia i jej bogactwo kulturowe oraz problemy społeczne mieszkańców Ameryki Łacińskiej były tematem spotkania uczniów  kl.VIII b i kl.VIII c w Muzeum Misyjnym w Lublinie. Jak co roku uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zajęcia do muzeum aby spotkać się z ludźmi, którzy całe swoje życie poświęcili innym, pełniąc misje w różnych częściach świata. Wspierają cele misyjne a swoją postawą pokazują , że nie są obojętni na potrzeby innych. Poznają kulturę regionów oglądając przedmioty codziennego użytku i kultu, ubiory, biżuterię oraz faunę i florę. Wszystkie eksponaty zgromadziły siostry misjonarki .

Organizator
Anna Brudzińska