Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

Maryja Pierwsza Misjonarka– pod takim hasłem 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej odbył się po raz szósty konkurs poezji maryjnej. Październik zdaje się być odpowiednim czasem do refleksji maryjnej, ponieważ jest to miesiąc różańcowy. Tematyka konkursu korespondowała z ogłoszonym przez papieża Franciszka – Październik 2019, Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Organizatorami konkursu byli katecheci pracujący w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Łęcznej: ks. Dawid Gawin, p. Elżbieta Jakubowska, ks. Radosław Karpiuk, p. Beata Kowalska. Wzięło w nim udział 32 uczestników z terenu całej Archidiecezji Lubelskiej. Byli to reprezentanci szkół z następujących miejscowości: Dratów, Głębokie, Kraśnik, Lublin, Ludwin, Łęczna, Łuszczów, Malinówka, Milejów, Świdnik  przygotowani przez:  ks. Marcina Flasińskiego, p. Renatę Gozdołek, p. Magdalenę Kostrubiec, p. Magdalenę Latkowską, p. Renatę Leszko, p. Aleksandrę  Morawską, p. Teresę Okoń, p. Beatę Pawlak, p. Barbarę Słowikowską, ks. Krzysztofa Szymańskiego, p. Mariolę Wojciechowską, s. Magdalenę Zawadzką, p. Grażynę Żydek.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz IV – VIII szkoły podstawowej. Po zaprezentowaniu przygotowanych utworów, uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Był on przygotowany dzięki wsparciu materialnemu Rady Rodziców oraz firmy „Grago” z Łęcznej. W tym czasie jury w składzie: przewodniczący – ks. dr Stefan Misa – dziekan dekanatu łęczyńskiego i proboszcz parafii św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej, p. Joanna Wronisz – starszy kustosz, pracownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Łęcznej, p. Jagoda Woźniak – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej, po obradach wyłoniło laureatów.

W poziomie klas I – III pierwsze miejsce zajęła Helena Słowik ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej, miejsce drugie – Amelia Klej – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łuszczowie, miejsce trzecie – Szymon Mazurkiewicz – ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej, natomiast wyróżnienie otrzymał Antoni Bieńko – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie.

W poziomie klas IV – VIII pierwsze miejsce przyznano Hannie Czubackiej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie, drugie – Natalii Szewczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie, trzecie – Natalii Zwolak – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej, wyróżnienie – Weronice Gozdalskiej– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kraśniku.

Po odczytaniu werdyktu zostały wręczone nagrody, nawiązujące do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: Misyjny Budzik, aby codziennie budził do misyjnego działania, gry planszowe, które pomogą odkryć, jak fascynujący jest świat oraz poznać misyjne projekty, a także puzzle –  źródło wiedzy o krajach misyjnych.

W słowie podsumowującym została wyrażona wdzięczność i nadzieja, że w przyszłym roku spotkamy się  podczas kolejnej edycji konkursu maryjnego. Natomiast Maryja, pierwsza misjonarka, będzie dla nas wzorem, jak odważnie nieść Chrystusa pamiętając ,,o osobistej odpowiedzialności i takiej wierności, która staje się także zdolnością do nieustannego wyruszania na nowe drogi”. (papież Franciszek)

Na większą chwałę Bożą i cześć Jego Matki!