Komunikat o jakości wody basenowej z dnia 31.10.2019r.

Niniejszym podaje się do ogólnej  wiadomości, że jakość wody w niecce basenowej oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji spełnia wymogi mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

W załączniku ocena jakości wody wg państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.