Zbiórka makulatury

30 października 2019 r. w godzinach: 7:00 do 9:00

Rozpoczynamy konkurs „PAPIEROWI GIGANCI” i organizujemy pierwszą zbiórkę makulatury. W poprzednio wyznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły i podanych terminach, będzie można składać paczki z makulaturą (waga jednej paczki nie może przekraczać 10 kg, musi być związana sznurkiem i opisana: imię i nazwisko oraz klasa).

Paczki będą ważone na miejscu i spisywane w arkuszach od 7:00 do 9:00.


PLAN KOLEJNYCH ZBIÓREK:
20-11-2019 r. (Środa)
18-12-2019 r. (Środa)
29-01-2020 r. (Środa)
19-02-2020 r. (Środa)
11-03-2020 r. (Środa)
08-04-2020 r. (Środa)
13-05-2020 r. (Środa)


Więcej informacji w REGULAMINIE KONKURSU.

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe (imię, nazwisko i klasa) zostaną przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia konkursu, promocji działań ekologicznych, promocji Rady Rodziców i Szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie  danych osobowych  (Dz.  Ustaw  z  2018,  poz.  1000)  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych  w  związku   z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych przez administratora danych tj. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna. W każdej chwili można zmienić swoją decyzję – przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem.. Więcej o przetwarzaniu danych i przysługujących prawach na stronie szkolnej www.sp2leczna.pl zakładka RODZICE, dalej zakładka RADA RODZICÓW, u dołu link „Klauzula Informacyjna …”

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej