Sukces w konkursie recytatorsko – krasomówczym

18 października 2019 r. w auli Klasztoru oo Dominikanów w Lublinie odbył się koncert finałowy III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Organizatorami konkursu są: Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, a honorowym patronatem objęli go: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Naszą szkołę w eliminacjach wojewódzkich reprezentowali: Kornelia Jakubowska z klasy 8c i Adam Pochodyła z klasy 8 b, oboje przygotowywali się pod opieką artystyczną p. Marii Perzyńskiej-Kusiak. Do finału ogólnopolskiego zakwalifikował się, zajmując 2 miejsce Adam.

W koncercie finałowym Ogólnopolskim jego występ doceniony został przez jurorów i Adam zajął  pierwsze miejsce, recytując wiersz „Chwile” Grażyny Chrostowskiej i fragment prozy Wandy Półtawskiej „Stare rachunki”.

Kornelia Jakubowska