Sprzątanie świata

W czwartek 17 października br. uczniowie należący do Ligi Ochrony Przyrody oraz z klas 1b, 1c, 1f i 2f  wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Dzieci w trosce o czyste i zdrowe środowisko zbierały śmieci na terenie wokół szkoły oraz na części miejskiego osiedla.

„Sprzątanie Świata ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, edukacja oraz inicjowanie działań mających na celu ochronę środowiska.

Liga Ochrony Przyrody