Życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Niepedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 2

im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej
życzymy  spełnienia wszystkich planów i zamierzeń,
zadowolenia z wykonywanej pracy, twórczych inicjatyw,
a wraz z nimi wielu chwil radości.

Szkolne Koło Rękodzieła

 Członkowie Szkolnego Koła Rękodzieła