Ślubowanie klas 1

Dnia 4 października 2019 roku 128 uczniów z sześciu  klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej złożyło uroczyste ślubowanie. Odbyło się w obecności dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, zaproszonych gości, rodziców oraz koleżanek i kolegów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Leszek Włodarski – Burmistrz Łęcznej, Andrzej Grzesiuk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, ks. Stefan Misa, ks. Janusz Rzeźnik, Andrzej Fedurek – Przewodniczący Rady Rodziców i przedstawiciele łęczyńskich placówek oświatowych.
W części artystycznej uczniowie zachęceni przez Pyzę, przedstawili zasady  ekologii, zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaprezentowali  gotowość  zdobywania wiedzy i okazywania patriotyzmu. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.  Odbyło się  pasowanie na uczniów, dokonane przez zaproszonych gości.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od Rady Rodziców. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów. W miłej i przyjaznej atmosferze zakończono uroczystość ślubowania.

Wychowawczynie klas pierwszych