Wybory Samorządu Uczniowskiego

We wrześniu odbyły się w naszej szkole wybory Samorządu Uczniowskiego, zarówno w klasach IV-V, jak i w klasach VI-VIII.
W wyniku wyborów wyłoniono Samorząd Uczniowski klas IV-V w składzie:

  1. Przewodniczący: Jakub Janowski  – klasa Va
  2. Zastępcy przewodniczącego: Maja Czajkowska – klasa V d, Lena Kogut – klasa Vc.

W klasach VI-VIII do Samorządu zostali wybrani następujący uczniowie:

  1. Przewodnicząca: Wiktoria Mijas  – klasa VIII d
  2. Zastępca przewodniczącego: Krzysztof Jakubiec – klasa VIII c
  3. Sekretarze: Ewelina Kłyza – klasa VIII a, Natalia Bicz – klasa VI c.

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w roku szkolnym 2019/2020.

Zespół redakcyjny