„Starsze Siostry” – program współpracy naszej szkoły i Przedszkola nr 1

„Starsze Siostry” – program współpracy  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej i Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej na rok szkolny 2019/2020

Wstęp do założeń programowych współpracy

Współpraca pozwala na wzajemne rozwijanie umiejętności, pobudza do działania oraz motywuje do myślenia nieszablonowego i nowatorskiego. Dzięki niej nauczyciele mogą uatrakcyjnić zajęcia dla swoich uczniów i aktywizować ich. Kontakty młodzieży z przedszkolakami uczą odpowiedzialności za innych, wrażliwości, a młodszym dzieciom pozwalają na wszechstronny rozwój. Literatura jest najlepszym łącznikiem dla dzieci
i młodzieży w każdym wieku, dlatego też w niniejszym programie odgrywa rolę kluczową. Obcowanie z nią pobudza wyobraźnię, rozwija intelektualnie, społecznie, moralnie i duchowo. Ze względu na duże zaangażowanie uczniów i przedszkolaków w zajęcia wynikające z realizacji programu w obecnym roku szkolnym będzie realizowana już szósta jego edycja.

Cel główny: integracja starszej młodzieży szkoły podstawowej z przedszkolakami inspirowana tekstami literckimi.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za innych,
 • rozbudzanie umiejętności analitycznego czytania tekstow literackich,
 • rozwijanie umiejętności planowania działań,
 • uwrażliwianie na potrzeby innych,
 • rozwijanie umiejetnosci konstruktywnego obcowania z drugim człowiekiem,
 • rozwijanie umiejętnosci czytania/słuchania ze zrozumieniem,
 • rozbudzanie nawyku czytania,
 • pobudzanie do wszechstronnego rozwoju uczniów i przedszkolaków,
 • stworzenie warunków do dzielenia się swoimi przeżyciami i emocjami
  oraz wrażeniami z lektury utworów literackich,
 • stworzenie warunków do dzielenia się doświadczeniem miedzy nauczycielami,
 • angażowanie uczniów do działalności pozalekcyjnej,
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
 • stworzenie warunków do konstruktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów.

Powyższe cele powinny być realizowane poprzez angażowanie uczniów do uczestnictwa w programie „Starsze Siostry”, który polega na organizacji i przeprowadzeniu przez uczniów starszych klas szkoły podstawowej dla podopiecznych przedszkola.

Formy realizacji programu:

 • zajęcia dla uczniów przybliżające im zasady udziału w programie „Starsze Siostry”,
 • rekrutacja uczestników ze szkoły podstawowej,
 • wizyty uczniów starszych klas szkoły podstawowej w Przedszkolu nr 1 w Łęcznej połączone z przeprowadzeniem przez nich zajęć inspirowanych tekstami literackimi.

Efekty:

 • nawiązanie kontaktu między uczniami a przedszkolakami,
 • doskonalenie formy wypowiedzi ustnych,
 • rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych uczniów,
 • dzielenie się doświadczeniem i praktyką między nauczycielami,
 • promocja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej i Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej w społeczności lokalnej,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej współpracujących jednostek.

Zakres podmiotowy:

 • Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej i Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej,
 • uczniowie klas od 6 do 8 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej i podopieczni Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej.

Zakres przedmiotowy:

 • dzielenie się doświadczeniem oraz praktyką między nauczycielami współpracujących jednostek,
 • zajęcia przygotowane i przeprowadzane przez uczniów starszych klas szkoły podstawowej dla przedszkolaków.

Harmonogram działań:

 1. Sierpień/ wrzesień 2019 roku

uaktualnienie programu współpracy- odpowiedzialna Maria Perzyńska-Kusiak,
– rekrutacja uczestników programu ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej -odpowiedzialna Maria Perzyńska-Kusiak,
– ustalenie ogólnej tematyki i harmonogramu zajęć dla przedszkolaków – odpowiedzialna Maria Perzyńska-Kusiak.

 • Październik 2019 roku- Maj 2020 roku

– przygotowanie przez zaangażowanych uczniów zajęć dla grup przedszkolnych ( w tym: dobór tekstu literackiego, omówienie interpretacji tekstu, przygotowanie zadań dla przedszkolaków opartych na wybranym tekście, przygotowanie pomocy dydaktycznych) – odpowiedzialni: Maria Perzyńska-Kusiak i grupa zaangażowanych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej,
– wizyty  przedszkolu połączone z zajęciami dla najmłodszych- odpowiedzialni: Maria Perzyńska-Kusiak, nauczyciele z Przedszkola nr 1 w Łęcznej i grupa zaangażowanych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

 • Czerwiec 2020 roku

– podsumowanie efektów realizacji programu współpracy- ewaluacja programu i opracowanie rekomendacji na następny rok szkolny- Maria Perzyńska-Kusiak, nauczyciele z Przedszkola nr 1 w Łęcznej