Program współpracy bibliotek

„Książki w listach” – program współpracy bibliotek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Grodzisku

Wstęp do założeń programowych współpracy

Współpraca pozwala na wzajemne rozwijanie umiejętności, pobudza do działania i motywuje do myślenia nieszablonowego oraz nowatorskiego. Dzięki niej nauczyciele mogą uatrakcyjnić zajęcia dla swoich uczniów i aktywizować ich.

Cel główny: dzielenie się nauczycieli bibliotekarzy doświadczeniami i praktykami w celu rozbudzania i rozwijania zainteresowań oraz kompetencji czytelniczych i językowych uczniów.

Cele szczegółowe:

 • tworzenie warunków do dzielenia się doświadczeniem między nauczycielami bibliotekarzami z różnych placówek edukacyjnych,
 • angażowanie uczniów do działalności pozalekcyjnej,
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się przez uczniów językiem ojczystym,
 • stworzenie warunków do dzielenia się przez uczniów wrażeniami z samodzielnej lektury literatury polskiej,
 • wprowadzenie elementu zdrowej rywalizacji,
 • stworzenie warunków do konstruktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów.

Powyższe cele powinny być realizowane poprzez angażowanie uczniów do realizacj akcji czytelniczej polegającej na pisaniu listów do rówieśników, w których dzielą się wrażeniami z samodzielnie przeczytanych księżek wykraczajacych poza kanon lektur szkolnych.

Formy realizacji programu:

 •  stały kontakt między nauczycielami zaangażowanymi we współpracę,
 • zajęcia dla uczniów przybliżające im zasady udziału w akcji czytelniczej związanej,
 • wymianę korespondencji między uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Grodzisku,
 • konkurs na najlepszy list.

Efekty:

 • nawiązanie kontaktu między uczniami współpracujących jednostek,
 • doskonalenie formy wypowiedzi jaką jest list,
 • rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych uczniów,
 • dzielenie się doświadczeniem i praktyką między nauczycielami bibliotekarzami współpracujących jednostek,
 • promocja biblioteki szkolnej w społeczności uczniowskiej.

Zakres podmiotowy:

 • Nauczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Grodzisku,
 • uczniowie klas od 3 do 7 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Grodzisku.

Zakres przedmiotowy:

 • dzielenie się doświadczeniem oraz praktyką między nauczycielami współpracujących jednostek,
 • korespondencja między uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Grodzisku,
 • konkurs na najlepszy list.

Harmonogram działań:

Sierpień/ wrzesień 2019 roku

 • stworzenie programu współpracy- odpowiedzialna Maria Perzyńska-Kusiak,
 •  nawiązanie współpracy w celu realizacji akcji czytelniczej- odpowiedzialni: Maria Perzyńska Kusiak, Barbara Gierlak,
 • stworzenie regulaminu konkursu dla uczniów -odpowiedzialna Maria Perzyńska-Kusiak,
 • rozpropagowanie akcji wśród społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Grodzisku,- odpowiedzialni: Maria Perzyńska Kusiak, Barbara Gierlak, Ewa Radomska, Agnieszka Kot,

Październik 2019 roku

 •  wprowadzenie do realizacji akcji czytelniczej dla uczniów klas 3 (zasady redagowania listu, regulamin konkursu na najlepszy list) -odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Ewa Radomska,
 • -zebranie od uczniów prac konkursowych-odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Ewa Radomska,
 •  przeprowadzenie I etapu konkursu dla uczniów klas 3 -odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Ewa Radomska,
 • przesłanie zwycięskiego listu do placówki partnerskiej-odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Ewa Radomska.

Listopad 2019 roku

 • wprowadzenie do realizacji akcji czytelniczej dla uczniów klas 4 (zasady redagowania listu, regulamin konkursu na najlepszy list) -odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Agnieszka Kot,
 • zebranie od uczniów prac konkursowych-odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Agnieszka Kot,
 •  przeprowadzenie I etapu konkursu dla uczniów klas 4 -odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Agnieszka Kot,
 • przesłanie zwycięskiego listu do placówki partnerskiej-odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Agnieszka Kot.

Grudzień 2019 roku

 • wprowadzenie do realizacji akcji czytelniczej dla uczniów klas 5 (zasady redagowania listu, regulamin konkursu na najlepszy list) -odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Ewa Radomska,
 • zebranie od uczniów prac konkursowych-odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Ewa Radomska,
 •  przeprowadzenie I etapu konkursu dla uczniów klas 5 -odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Ewa Radomska,
 • przesłanie zwycięskiego listu do placówki partnerskiej-odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Ewa Radomska.

Luty 2020 roku

 • wprowadzenie do realizacji akcji czytelniczej dla uczniów klas 6 (zasady redagowania listu, regulamin konkursu na najlepszy list) – odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Maria Perzyńska-Kusiak,
 • zebranie od uczniów prac konkursowych – odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Maria Perzyńska-Kusiak,
 • przeprowadzenie I etapu konkursu dla uczniów klas 6 odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Maria Perzyńska-Kusiak,
 • przesłanie zwycięskiego listu do placówki partnerskiej-odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Mari Perzyńska-Kusiak.

Marzec 2020 roku

 • wprowadzenie do realizacji akcji czytelniczej dla uczniów klas 7 (zasady redagowania listu, regulamin konkursu na najlepszy list) -odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Maria Perzyńska-Kusiak,
 • zebranie od uczniów prac konkursowych-odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Maria Perzyńska-Kusiak,
 •  przeprowadzenie I etapu konkursu dla uczniów klas 7 -odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Maria Perzyńska-Kusiak,
 • przesłanie zwycięskiego listu do placówki partnerskiej-odpowiedzialni: Barbara Gierlak, Mari Perzyńska-Kusiak.

Kwiecień 2020 roku

 •  przeprowadzenie II etapu konkursu na najlepszy list-odpowiedzialni: Maria Perzyńska Kusiak, Barbara Gierlak, Ewa Radomska, Agnieszka Kot,
 • -ogłoszenie wyników konkursu -odpowiedzialni: Maria Perzyńska Kusiak, Barbara Gierlak, Ewa Radomska, Agnieszka Kot,]
 • ewaluacja programu- odpowiedzialni: Maria Perzyńska Kusiak, Barbara Gierlak,