Marsz pamięci Chrześcijan i Żydów

W niedzielę 22 września odbył się w Łęcznej Marsz pamięci Chrześcijan i Żydów. Patronat nad uroczystością objął burmistrz miasta. Wzięli w nim udział mieszkańcy Łęcznej oraz nauczyciele
i uczniowie naszej szkoły. Absolwentki naszej szkoły Julia Domańska i Patrycja Zasada wygłosiły oracje o zagładzie Łęczyńskich Żydów w czasie II wojny światowej oraz o bohaterskim lekarzu obrządku prawosławnego Jakubie Onanowie. Następnie wystąpił dr Grzegorz Jacek Pelica przybliżając słuchaczom historię obrządku wschodniego w Łęcznej. Natomiast dr J. Ewa Leśniewska przedstawiła dzieje społeczności żydowskiej w naszym mieście.
Rabin Oriel Zarecki z Izraela, reprezentujący Warszawską Gminę Żydowską oraz ks. protojerej Jerzy Łukaszewicz z Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej modlili się w intencji zmarłych obydwu obrządków. Następnie zgromadzeni przeszli na ulicę Bożniczą pod synagogę oraz na ulicę
3 Maja pod krzyż prawosławny i złożyli tam wiązanki kwiatów, a także zapalili znicze.

Należy wspomnieć, że w naszej współczesności ważna jest szeroko pojęta tolerancja zarówno narodowościowa, kulturowa jak również religijna i to wydarzenie wymownie to potwierdza.

Zespół redakcyjny