Fantazja dla Łęcznej

Szkolny zespół Fantazja wystąpił na Łęczyńskich Obchodach Września 39 organizowanych  z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Muzycy Fantazji w dniu 14.09.2019 zaprezentowali w łęczyńskim amfiteatrze ponad półgodzinny program. Wykonali pieśni i piosenki: 
1. O mój rozmarynie
2. Rozkwitały pąki białych róż
3. Biały krzyż
4. Deszcz jesienny
5. Rota
oraz dwie kompozycje pana Mirosława Kozery: 
6. Gawęda o miłości do ziemi ojczystej 
7. Hymn do miłości ojczyzny
Zespół wystąpił w następującym składzie: 
1. Julia Błaszczak – śpiew
2. Daria Harmasz – śpiew

3. Nikola Bzowska – gitara

4. Weronika Pogoda – gitara
5. Filip Dzikowski – gitara

6. pan Mirosław Kozera

Mirosław Kozera