Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. Uroczystość miała trzy części: dla uczniów klas VI – VIII w budynku przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 12, dla uczniów klas IV – V oraz uczniów klas I-III w budynku przy ulicy Szkolnej 53.
Uroczystość prowadziła pełniąca obowiązki dyrektora szkoły pani Teresa Baruk, w obecności wicedyrektorów pań Hanny Lipińskiej-Stopy i Marii Bacza.
Pani Dyrektor przywitała rodziców, nauczycieli, uczniów oraz gości: Burmistrza Miasta Łęczna pana Leszka Włodarskiego oraz Przewodniczącego Rady Rodziców pana Andrzeja Fedurka.
Pani Dyrektor przypomniała o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz ofiarności naszych rodaków, dzięki której możemy teraz żyć w wolnej Polsce. Pani Dyrektor przedstawiła nauczycieli uczących w poszczególnych pionach klas oraz wychowawców.

M. B