Komunikat o jakości wody basenowej z dnia 29.08.2019r.


Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody w niecce basenowej oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji spełnia wymogi mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

W załączniku ocena jakości wody wg Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

W okresie wakacji basen będzie czynny od poniedziałku do niedzieli począwszy od 13.08.2019r. w godzinach 13.00 – 19.00 (ostatnie wejście o 18.00) poza 15.08.2019r.

Zapraszamy dzieci i dorosłych.

Wicedyrektor Szkoły
mgr Teresa Baruk

Ocena wody basenowej z dnia 12-08-2019r.

Ocena wody basenowej z dnia 29-08-2019r.

Komunikat o jakości wody basenowej