Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uczniowie klas I-VI uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w budynku przy ulicy Szkolnej 53.
Tradycyjnie uroczystość ta została poprzedzona mszą świętą w kościele pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin.
Uczniowie klas IV-VI spotkali się w sali gimnastycznej o godzinie 9.00, a uczniowie klas I–III o godzinie 10.00. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście pan Burmistrz Leszek Włodarski, Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 pan Andrzej Fedurek, wice dyrektorzy szkoły panie Maria Bacza, Teresa Baruk i Hanna Lipińska-Stopa.
Pan Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz uczniom i ich rodzicom za pracę w kończącym się roku szkolnym.
Najlepsi uczniowie z klas IV-VI otrzymali z rąk pana Dyrektora świadectwa z wyróżnieniem.
Przewodniczący Rady Rodziców wręczył nagrody indywidualne i dla klas za najlepsze wyniki w konkursie PAPIEROWI GIGANCI.
Pan Dyrektor pożegnał panią Wiesławę Kosiarską, która w tym roku przeszła na emeryturę.
W ostatniej części uroczystości pan Dyrektor życzył wszystkim zebranym udanych wakacji, prosząc o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo, tak aby każdy wrócił we wrześniu cały i zdrowy.

Małgorzata Brodzisz

Zakończenie nauki III klas Gimnazjum nr 1 oraz klas ósmych i siódmych Szkoły Podstawowej nr 2

Dnia 19 czerwca wyjątkowo uroczyście żegnali się ze szkołą uczniowie ostatniej klasy gimnazjum oraz ósmoklasiści. W zakończeniu roku uczestniczyli również uczniowie klas siódmych. Podczas uroczystości wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, a także uczniom ze stuprocentową frekwencją w bieżącym roku szkolnym. Nagrodę otrzymał również laureat przedmiotowego konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego Hubert Szafran oraz finaliści konkursów przedmiotowych: z historii Krzysztof Jakubiec i z matematyki Michał Robak. Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody uczniom i listy gratulacyjne rodzicom wręczali dyrektor szkoły Artur Radko i wicedyrektor Hanna Lipińska-Stopa. Uroczystość prowadziła para konferansjerów Julia Domańska i Sebastian Jóźwik. W części oficjalnej nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Uroczystość zakończył występ młodzieży w scenkach kabaretowych oraz popisy  wokalno – instrumentalne.

M.Z., R.B.