Działania LOP

W ramach działań Ligi Ochrony Przyrody w roku szkolnym  2018/2019 odbyło się wiele działań propagujących ochronę przyrody, poznawanie zakątków naszego pięknego kraju, a także uwrażliwiające na krzywdę zwierząt i wiele innych. Odbyły się między innymi:

 • Akcja „Cebulka za nakrętki” odbywa się corocznie. Zbieramy plastikowe nakrętki na rzecz Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni chętni w zamian za pół kilograma nakrętek otrzymywali cebulkę narcyza, krokusa lub tulipana. Można było też zasadzić cebulki w ogrodzie szkolnym. W tym roku szkolnym posadzono ponad 60 cebulek kwiatów.
 • Zorganizowano konkurs fotograficzny pt.: „Oznaki jesieni”, który ukazywał przyrodnicze walory naszej okolicy i terenów przyległych, a także zasobów leśnych w nich się znajdujących.
 • We wrześniu, na początku października, w kwietniu, maju i czerwcu uczniowie porządkowali ogród szkolny: zbierali śmiecie, plewili, zbierali suche gałęzie, sadzili kwiaty, itp.
 • Sekcja młodsza wzięła udział w 5 Konkursie Powiatowym nt. „Zabawa ze sztuką” organizowanym przez sekcję młodszą LOP,
 • Zorganizowanie projektu „Mrówki”, w który zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele klas I-III. W ramach tego projektu odbyły się 2 konkursy: plastyczny i wiedzy na ten sam temat, wystawy pokonkursowe, prezentacje, wystawa nt. życia mrówek i ich roli. Było też spotkanie z młodym pasjonatem mrówek – Kubą z IV klasy i jego formikarium. Uczniowie poszczególnych klas wykonali prace plastyczne, które przedstawiono na wystawie, nauczyciele przeprowadzili w klasach zajęcia, pogadanki, wykonywali przygotowane przez opiekunów LOP karty pracy.
 • Coroczne zorganizowanie akcji „Pełna miska dla schroniska”- podczas której zebrano karmę, zabawki, legowiska, obroże, itp. dla zwierząt ze schroniska w Lublinie.
 • W miesiącach zimowych dokarmianie ptaków wokół szkoły.
 • Zorganizowanie 5 konkursu wiedzy i 5 konkursu plastycznego „Las”
 • Udział w projekcie dot. zdrowego stylu życia: przygotowanie prezentacji dla dzieci nt. soli i jej szkodliwości, karty pracy o zdrowym odżywianiu, plansze z produktami zawierającymi duże ilości soli, udział w Biegach Kasztelańskich, itp.
 • Odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
 • Wiele zajęć LOP odbyło się w plenerze, na zajęciach czy spacerach, gdzie członkowie LOP praktycznie zapoznawali się z przyrodą, jej skarbami
 • Zorganizowano wycieczkę do fabryki słodyczy w Lublinie, gdzie uczniowie zapoznawali się z technologią wyrobu cukierków
 • Wykonywano kartki świąteczne (wielkanocne) metodą scrapbookingu
 • Uczniowie oprócz prac w ogrodzie szkolnym zajmowali się też hodowlą roślin w klasie podczas zajęć LOP i codziennym ich pielęgnacjom

Sekcja starsza LOP -działania

1. Otrzęsiny ekologiczne.
2. Zorganizowanie wycieczki do Chełma i Brzeźna dla uczniów, którzy zebrali największe ilość nakrętek.
3. Współpraca z młodszą sekcją w realizacji projektu edukacyjnego „Mrówki”.
4. Projekt w klasach czwartych „Eliminacja opakowań jednorazowych”.
5. Niska emisja pyłów i szkodliwych gazów- opracowanie inf. na ten temat i wykonanie plakatów.
6. Szkolny monitoring wód.
7. Zajęcia w ogrodzie szkolnym – badanie gleby.
8. Światowy Dzień bez Tytoniu
9. Współpraca z młodszą sekcją w realizacji projektu edukacyjnego „Sól”
10. Zbiórka korków i makulatury.

Swoimi działaniami nie tylko chcemy pokazać, że to, co robimy jest ciekawe, ale zachęcamy innych do szanowania przyrody i angażowanie się na rzecz zwierząt.

Ewa Czechowska