Szkolny konkurs o lesie

Jak co roku Liga Ochrony Przyrody zorganizowała Konkurs wiedzy o lesie połączony z konkursem plastycznym.
W konkursie wzięły udział 3-osobowe zespoły uczniów z klas 1-3 . Zadaniem uczestników był test wiadomości o lesie oraz wykonanie pracy plastycznej zgodnej z wytycznymi nt. „Praca leśnika”.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat lasu, roślin i zwierząt, pracy leśnika czy znaczenia lasu. Za pomocą środków plastycznych przedstawili też piękne prace ukazujące  działania leśniczego.

Wyniki konkursu:

1a     4pkt.  za pracę plastyczną  +  33 pkt. za test wiedzy=37 pkt.
1b      6pkt.   za pracę plastyczną + 38 pkt.za test wiedzy=44 pkt.
1c      3pkt.   za pracę plastyczną +35,5pkt. za test wiedzy= 38,5 pkt.
1d      2pkt.   za pracę plastyczną + 39 pkt. za test wiedzy= 41 pkt.
1e      1pkt.   za pracę plastyczną + 32 pkt. za test wiedzy =  33 pkt.
1f       5pkt.   za pracę plastyczną + 44 pkt. za test wiedzy = 49 pkt.

1 miejsce klasa 1 f
Wyróżnienie klasa 1b

2a      5pkt.   za pracę plastyczną +36 pkt.  za test wiedzy = 41 pkt.
2b      3pkt.   za pracę plastyczną + 36 pkt. za test wiedzy =39 pkt.
2c      3pkt.   za pracę plastyczną + 39 pkt. za test wiedzy = 42 pkt.
2d      6pkt.   za pracę plastyczną+ 31 pkt. za test wiedzy = 37 pkt.
2e      4pkt.   za pracę plastyczną + 30 pkt. za test wiedzy = 34 pkt.

1 miejsce klasa 2c
Wyróżnienie klasa 2a

3a      4pkt.   za pracę plastyczną + 44 pkt. za test wiedzy = 48 pkt.
3b      6pkt.   za pracę plastyczną +45 pkt.za test wiedzy = 51 pkt.
3c      5pkt.   za pracę plastyczną + 46 pkt. za test wiedzy = 51 pkt.

1 miejsce klasa 3 b i 3 c
Wyróżnienie klasa 3a

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na koniec roku szkolnego przez wychowawców klas.

Ewa Czechowska