Bezpieczne wakacje

W dniach 31.05 – 4.06 i 7.06 odbyły się spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej i Policji dotyczące bezpieczeństwa uczniów podczas letniego odpoczynku. Zajęcia prowadzili pani Anna Biziorek pracownik Powiatowej Komendy Policji w Łęcznej oraz pan Waldemar Stachura pracownik Straży Miejskiej.
To już kolejny raz jak pracownicy tych instytucji wspierają nasza szkołę w działaniach na rzecz bezpiecznego odpoczynku uczniów. Podczas spotkań młodzież została zapoznana z zasadami bezpiecznego pobytu nad wodą, w podróży, odpowiedzialnego korzystania z komunikatorów i forów społecznościowych. Uczniowie zostali także uwrażliwieni na niebezpieczeństwa związane z zażywaniem używek i środków odurzających. Atmosfera panująca podczas spotkań pozwalała na odwołanie się  do spostrzeżeń i doświadczeń uczniów, którzy dojrzale i rozsądnie wypowiadali się na temat skutecznych sposobów unikania zagrożeń.
Rok szkolny dobiega do końca, życzę uczniom udanych i bezpiecznych wakacji, liczę na wasz rozsadek w odpowiednim doborze form wypoczynku.

Klasom III Gimnazjum i klasom VIII życzę powodzenia w szkołach średnich, a pozostałym uczniom bezpiecznego powrotu do szkoły .

Pedagog Joanna Kłodzińska