Karta rowerowa

Dnia 5 czerwca 2019 roku na „miasteczku ruchu drogowego” przy Szkole Podstawowej nr 4 odbył się egzamin na kartę rowerową , do którego przystąpili uczniowie klas piątych.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, do których uczniowie przygotowywali się cały rok szkolny2018/2019.

Egzamin teoretyczny

  • Przeprowadzany był w formie testu jednokrotnego wyboru. Test  zawierał 20 pytań  dotyczących  przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz  wiadomości z pierwszej pomocy
  • Test  sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego był  zaliczony, gdy uczeń uzyskał  min. 80% prawidłowych odpowiedzi.
  • W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń mógł przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.

Egzamin praktyczny
Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywał się  na szkolnym miasteczku ruchu drogowego przy SP 4 na ul. Jaśminowej i obejmował:

  1. przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,
  2. jazda do przodu  po prostej i po łukach,
  3. jazda po wyznaczonym torze i znajomość znaków drogowych
  4. prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu,
  5. właściwe reagowanie na polecenia policjanta i znaki drogowe.

O bezpieczeństwo podczas jazdy i prawidłowy przebieg egzaminu zadbały p. Barbara Janowska, n- l wychowania fizycznego, p. Lidia Szczęsna, n-l zajęć technicznych oraz panowie policjanci z Komedy Powiatowej Policji w Łęcznej. Egzamin pomyślnie zakończyło 124 uczniów klas piątych. Swoje pierwsze ,,prawo jazdy” odbiorą 18 czerwca 2019 r na uroczystym rozdaniu Kart Rowerowych. Gratulujemy!

Tekst : Lidia Szczęsna