Wędrujemy po regionie- Lublin Airport

W tym roku szkolnym członkowie Programu GLOBE oraz uczniowie z klas VII i VIII odwiedzili port lotniczy w Świdniku. Uczestnicy wycieczki zobaczyli elementy infrastruktury portu lotniczego w strefie ogólnodostępnej i zastrzeżonej. Zapoznali się  z pracą lotniska jak i elementami „ścieżki pasażera” wraz z przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Zwiedzali m. in. Bazę Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej jak i Bazę Techniczno – Garażową. Podczas wycieczki obserwowali start i lądowanie samolotu oraz elementy jego obsługi na płycie lotniska.

Organizator A. Brudzińska, E. Madejczyk – Daniluk