Koło Miłośników Książki – podsumowanie zajęć

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego powstała grupa, skupiająca miłośników książek. Tworzyły ją dzieci z klas czwartych i piątych, grupę tę nazwaliśmy Kołem Miłośników Książki. Na czwartkowe lub piątkowe spotkania regularnie chodziło kilkanaście osób.  

Pierwsze dwa spotkania miały na celu zintegrowanie grupy. Później uczniowie zapoznawali się ze strukturą zbiorów bibliotecznych, podziałem literatury pięknej, księgozbiorem podręcznym oraz zasadami wypożyczania. Sporo czasu poświęcono na dyskusje na temat książek, również tych z domowych bibliotek.

Uczestnicy zajęć mieli wpływ na stworzenie listy nowości zakupionych do biblioteki, a później pomagali w ich opracowaniu. Podczas Światowego Dnia Poezji prezentowali wybrane przez siebie wiersze i dyskutowali na ich  temat.

Uczniowie podejmowali również pierwsze próby poetyckie (pisali fraszki, lepieje) oraz tworzyli prace plastyczne. Najaktywniejsi członkowie Koła Miłośników Książki otrzymali na koniec roku prezenty w postaci książek.

Mamy nadzieję, że w następnym roku szkolnym grupa miłośników książek nadal będzie aktywnie działała w naszej szkole.

Zajęcia prowadziła Jagoda Woźniak.